Klantinterview: Christiaan Kaminski, directeur Variantzorg


Christiaan Kaminski is werkzaam als directeur bij VariantZorg. Hij heeft na zijn studie Management, Economie en Recht diverse managementfuncties in de zorg bekleed. Binnen Fundis - de holding waaronder VariantZorg valt - was hij onder meer directeur van de thuiszorgwinkels en uitleen. Voordat hij bij VariantZorg aan de slag ging, was hij als directeur PlusZorg verantwoordelijk voor de particuliere en palliatieve zorg.


 • Christiaan, waar haal jij in je werk als bestuurder bij VariantZorg de meeste voldoening uit?

De meeste voldoening haal ik uit mijn collega’s die de zorg verlenen bij onze cliënten. Tijdens onderlinge gesprekken vind ik de passie voor zorg die ik bij hen zie zo indrukwekkend, daar put ik dagelijks weer energie uit. Uiteindelijk staan zij het dichtst bij onze cliënten en vind ik ze de sterren van VariantZorg. 

 • Wat is jouw visie op de huidige ontwikkelingen in de ouderenzorg?

Het gat tussen de stijgende zorgvraag en het zorgaanbod wordt helaas steeds groter, mede doordat we sectorbreed natuurlijk een nijpend personeelstekort hebben. Voor deze uitdaging bestaat niet één oplossing; we moeten kijken naar een veelvoud van verschillende onderdelen en daarin continu kleine stappen zetten. 

Eén van die onderdelen is de factor arbeid, en hoe we die zo effectief mogelijk kunnen vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid protocollen en onnodige administratie die nog vereist zijn in onze sector, of het feit dat we bij het plannen van zorgpersoneel nog decennia oude processen en systemen gebruiken, terwijl de markt er vandaag heel anders uit ziet. Dat soort inefficiënties moeten er echt uit om de uitdaging succesvol aan te gaan.

 • VariantZorg en Elanza werken sinds enkele jaren samen. Waar voegt het platform volgens jou het meeste waarde toe aan VariantZorg? 

Het Elanza Connect platform faciliteert ons volledig in het inzetten van zzp’ers, zowel op het gebied van kwaliteitsborging, continuïteitsborging tot aan de financiële afhandeling. Zonder het platform hadden we nooit zo’n effectieve zzp-schil gehad, het is voor ons het toegangsportaal tot een belangrijke doelgroep in de arbeidsmarkt.

Doordat we deze flexibele schil nu zelf kunnen inzetten zijn we onderaan de streep minder kwijt aan intermediairs en blijft er simpelweg meer geld over voor de zorg zelf.

 • En zie je nog bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden die het gevolg zijn van de coronacrisis?

Jazeker. We moesten tijdens deze crisis soms kritisch kijken naar welke zorg we wel en niet gingen leveren, aangezien er anders daadwerkelijk te weinig zorgpersoneel zou zijn. De maatschappelijke vraag die nu wordt gesteld als gevolg daarvan, is waar je als inwoner van Nederland wel en niet op mag terugvallen op de BV Nederland als het op zorg aankomt. Welke zorg is cruciaal en betalen we voor elkaar, en welke zorg ben je zelf verantwoordelijk voor? Het is wat mij betreft een relevante maatschappelijke discussie die ons dwingt scherp te kijken naar onze zorgsector. 

 • We naderen het einde van 2021, ongetwijfeld een turbulent jaar. Wat is een belangrijke les die je het afgelopen jaar hebt geleerd?

Afgelopen jaar was een jaar waarin ingrijpende veranderingen elkaar steeds sneller opvolgden. Dan heb ik het met name over maatregelen rondom Covid-19 die een impact hadden op onze organisatie. Waren we net ergens goed op ingespeeld, veranderde de situatie weer compleet. 

De les die ik daaruit heb geleerd is dat het belang van focus moest toenemen. Voorheen deden we als organisatie meer dingen tegelijkertijd, en daardoor misschien af en toe niet met voldoende focus. We kijken nu kritischer naar wat we wel en niet doen in onze organisatie, zodat we ons kunnen focussen op datgene wat we wel doen. Uiteindelijk heeft ons dat een stuk wendbaarder gemaakt en gaan we beter om met dat soort ingrijpende veranderingen.

 • Wat zijn de doelen voor VariantZorg voor het komende jaar?

Dan kom ik weer op het behouden of verder aanhalen van de goede verbinding met ons zorgpersoneel. 

In het afgelopen jaar waren we vanwege Covid-19 veel bezig met beter organiseren, en besteedde ik vrij veel tijd aan het besturen van VariantZorg. Het was voor de organisatie een uitdagend jaar waar we behoorlijk wat voor onze kiezen kregen. Voor komend jaar moet onze strategie, en wat wij als organisatie doen, goed blijven aansluiten op wat onze zorgverleners nodig hebben. Dus als je het hebt over een concreet doel: we willen nauwkeurig weten wat ons zorgpersoneel nodig heeft en als organisatie daarvoor zorgen.

 • Vast zorgpersoneel vraagt de afgelopen jaren om meer flexibiliteit, het aantal zzp’ers stijgt gestaag door, en voor het kabinet is de flexibilisering van de arbeidsmarkt een belangrijk vraagstuk. Wat merken jullie als organisatie van deze flexibilisering en hoe gaan jullie hiermee om?

In de kern is onze organisatie al behoorlijk flexibel ingericht, dat komt mede door de rol die wij vervullen voor onze moederorganisatie. Uit panelgesprekken die wij hebben gehad met onze medewerkers komt bijvoorbeeld naar voren dat wij als werkgever al veel flexibiliteit kunnen bieden. Daar ben ik erg blij mee, want het is inderdaad iets waar medewerkers behoefte aan hebben.

Waar wij als werk- en opdrachtgever nog wel een sterke behoefte aan hebben, is een heldere wet- en regelgeving rondom deze flexibiliteit. Er verandert op dat vlak van alles, maar in de huidige situatie blijven er nogal wat vragen onbeantwoord. Wat wordt bijvoorbeeld de status van de zzp’er, of wat kunnen we bieden aan extra flexibiliteit in vaste contracten? Een heldere visie vanuit de overheid, die op een duidelijke manier wordt vertaald in wet- en regelgeving, zou ons erg helpen.


Centrale coördinatie van bemiddelingspartners, opbouwen van een eigen zzp- of regiopool, of een interne flexschil. Meer weten over hoe zorgorganisaties er met Elanza voor zorgen dat hun flexibele schil als aanwinst wordt ingezet in plaats van als dure handjes wordt gezien?

Stuur een mail aan hallo@elanza.nl en we vertellen u graag meer!

< Terug naar nieuwsoverzicht

Klantinterview: Christiaan Kaminski, directeur Variantzorg


Christiaan Kaminski is werkzaam als directeur bij VariantZorg. Hij heeft na zijn studie Management, Economie en Recht diverse managementfuncties in de zorg bekleed. Binnen Fundis - de holding waaronder VariantZorg valt - was hij onder meer directeur van de thuiszorgwinkels en uitleen. Voordat hij bij VariantZorg aan de slag ging, was hij als directeur PlusZorg verantwoordelijk voor de particuliere en palliatieve zorg.


 • Christiaan, waar haal jij in je werk als bestuurder bij VariantZorg de meeste voldoening uit?

De meeste voldoening haal ik uit mijn collega’s die de zorg verlenen bij onze cliënten. Tijdens onderlinge gesprekken vind ik de passie voor zorg die ik bij hen zie zo indrukwekkend, daar put ik dagelijks weer energie uit. Uiteindelijk staan zij het dichtst bij onze cliënten en vind ik ze de sterren van VariantZorg. 

 • Wat is jouw visie op de huidige ontwikkelingen in de ouderenzorg?

Het gat tussen de stijgende zorgvraag en het zorgaanbod wordt helaas steeds groter, mede doordat we sectorbreed natuurlijk een nijpend personeelstekort hebben. Voor deze uitdaging bestaat niet één oplossing; we moeten kijken naar een veelvoud van verschillende onderdelen en daarin continu kleine stappen zetten. 

Eén van die onderdelen is de factor arbeid, en hoe we die zo effectief mogelijk kunnen vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid protocollen en onnodige administratie die nog vereist zijn in onze sector, of het feit dat we bij het plannen van zorgpersoneel nog decennia oude processen en systemen gebruiken, terwijl de markt er vandaag heel anders uit ziet. Dat soort inefficiënties moeten er echt uit om de uitdaging succesvol aan te gaan.

 • VariantZorg en Elanza werken sinds enkele jaren samen. Waar voegt het platform volgens jou het meeste waarde toe aan VariantZorg? 

Het Elanza Connect platform faciliteert ons volledig in het inzetten van zzp’ers, zowel op het gebied van kwaliteitsborging, continuïteitsborging tot aan de financiële afhandeling. Zonder het platform hadden we nooit zo’n effectieve zzp-schil gehad, het is voor ons het toegangsportaal tot een belangrijke doelgroep in de arbeidsmarkt.

Doordat we deze flexibele schil nu zelf kunnen inzetten zijn we onderaan de streep minder kwijt aan intermediairs en blijft er simpelweg meer geld over voor de zorg zelf.

 • En zie je nog bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden die het gevolg zijn van de coronacrisis?

Jazeker. We moesten tijdens deze crisis soms kritisch kijken naar welke zorg we wel en niet gingen leveren, aangezien er anders daadwerkelijk te weinig zorgpersoneel zou zijn. De maatschappelijke vraag die nu wordt gesteld als gevolg daarvan, is waar je als inwoner van Nederland wel en niet op mag terugvallen op de BV Nederland als het op zorg aankomt. Welke zorg is cruciaal en betalen we voor elkaar, en welke zorg ben je zelf verantwoordelijk voor? Het is wat mij betreft een relevante maatschappelijke discussie die ons dwingt scherp te kijken naar onze zorgsector. 

 • We naderen het einde van 2021, ongetwijfeld een turbulent jaar. Wat is een belangrijke les die je het afgelopen jaar hebt geleerd?

Afgelopen jaar was een jaar waarin ingrijpende veranderingen elkaar steeds sneller opvolgden. Dan heb ik het met name over maatregelen rondom Covid-19 die een impact hadden op onze organisatie. Waren we net ergens goed op ingespeeld, veranderde de situatie weer compleet. 

De les die ik daaruit heb geleerd is dat het belang van focus moest toenemen. Voorheen deden we als organisatie meer dingen tegelijkertijd, en daardoor misschien af en toe niet met voldoende focus. We kijken nu kritischer naar wat we wel en niet doen in onze organisatie, zodat we ons kunnen focussen op datgene wat we wel doen. Uiteindelijk heeft ons dat een stuk wendbaarder gemaakt en gaan we beter om met dat soort ingrijpende veranderingen.

 • Wat zijn de doelen voor VariantZorg voor het komende jaar?

Dan kom ik weer op het behouden of verder aanhalen van de goede verbinding met ons zorgpersoneel. 

In het afgelopen jaar waren we vanwege Covid-19 veel bezig met beter organiseren, en besteedde ik vrij veel tijd aan het besturen van VariantZorg. Het was voor de organisatie een uitdagend jaar waar we behoorlijk wat voor onze kiezen kregen. Voor komend jaar moet onze strategie, en wat wij als organisatie doen, goed blijven aansluiten op wat onze zorgverleners nodig hebben. Dus als je het hebt over een concreet doel: we willen nauwkeurig weten wat ons zorgpersoneel nodig heeft en als organisatie daarvoor zorgen.

 • Vast zorgpersoneel vraagt de afgelopen jaren om meer flexibiliteit, het aantal zzp’ers stijgt gestaag door, en voor het kabinet is de flexibilisering van de arbeidsmarkt een belangrijk vraagstuk. Wat merken jullie als organisatie van deze flexibilisering en hoe gaan jullie hiermee om?

In de kern is onze organisatie al behoorlijk flexibel ingericht, dat komt mede door de rol die wij vervullen voor onze moederorganisatie. Uit panelgesprekken die wij hebben gehad met onze medewerkers komt bijvoorbeeld naar voren dat wij als werkgever al veel flexibiliteit kunnen bieden. Daar ben ik erg blij mee, want het is inderdaad iets waar medewerkers behoefte aan hebben.

Waar wij als werk- en opdrachtgever nog wel een sterke behoefte aan hebben, is een heldere wet- en regelgeving rondom deze flexibiliteit. Er verandert op dat vlak van alles, maar in de huidige situatie blijven er nogal wat vragen onbeantwoord. Wat wordt bijvoorbeeld de status van de zzp’er, of wat kunnen we bieden aan extra flexibiliteit in vaste contracten? Een heldere visie vanuit de overheid, die op een duidelijke manier wordt vertaald in wet- en regelgeving, zou ons erg helpen.


Centrale coördinatie van bemiddelingspartners, opbouwen van een eigen zzp- of regiopool, of een interne flexschil. Meer weten over hoe zorgorganisaties er met Elanza voor zorgen dat hun flexibele schil als aanwinst wordt ingezet in plaats van als dure handjes wordt gezien?

Stuur een mail aan hallo@elanza.nl en we vertellen u graag meer!

< Terug naar nieuwsoverzicht