Elanza bouwt mee aan efficiënte data uitwisseling in de flexbranche (SETU)

Bij Elanza zijn wij altijd op zoek naar slimme manieren om de inzet van personeel te vereenvoudigen om snel de juiste invulling van openstaande diensten bij onze klanten te realiseren. Bij steeds meer zorgorganisaties ontstaat de behoefte om deze processen steeds meer te digitaliseren. Een ontwikkeling waar wij heel blij mee zijn. Binnen dit complexe speelveld van verschillende ICT systemen en processen maken wij proces- en kostentechnisch steeds grotere stappen. Daarbij creëren we veel kostbare tijdwinst bij onze klanten en zetten wij in op slimme samenwerking tussen zorgorganisaties in het hele zorglandschap. 

Deelname Elanza aan de SETU

Niet voor niets dat Elanza is gevraagd deel te nemen aan de SETU. De SETU is de organisatie die in Nederland zorgt voor standaardisatie van elektronisch uitwisselen van gegevens tussen partijen in de flexbranche. Elanza is betrokken bij deze ontwikkeling en participeert in SETU-werkgroepen. Als onafhankelijke partij naast uitzendorganisaties, zetten wij onze kennis en IT-kracht in om de standaardisatie te realiseren om samenwerking te vereenvoudigen. Met onze software oplossing wordt de flexibele schil in de zorg optimaal ingericht en de inzet van zorg slimmer georganiseerd. Onze naadloze koppelingen tussen zorgorganisaties en zorgpartijen geeft veel inzicht en kennis die van waarde is voor de SETU. Met onze specifieke knowhow dragen we bij aan de ontwikkeling van de SETU. 

Voordelen deelname SETU

Deelname aan de SETU kent meerdere voordelen:

✔️ Het uitwisselen van data is voor iedere partner gelijk

✔️ Snellere implementatie mogelijk met meerdere partners

✔️ Integratiekosten worden gereduceerd dankzij standaardisatie

Wouter de Winter (CTO Elanza) over SETU

Vanuit Elanza is Wouter de Winter betrokken bij de SETU: “Het is mooi om te zien in de werkgroep sessies dat, ondanks grote verschillen in werkwijze, we samen tot oplossingen komen die voor alle aangesloten partijen werken. Dit is dé manier om als branche verder te komen. Door individuele belangen even opzij te zetten en te kijken naar het geheel creëren we een win-win waar zowel de uitzendbranche als de zorgsector van profiteert. En dit betekent dat wij als onafhankelijke partij nog beter ons werk kunnen doen in het verbeteren van de samenwerking tussen alle partijen."

Onze deelname aan de SETU draagt bij aan onze visie over slimme samenwerking tussen zorgorganisaties en - aanbieders in het hele zorglandschap. Het Elanza Connect platform verbindt alle zorgpartijen voor optimale inzet van álle beschikbare zorgcapaciteit. Daarom hebben we onlangs onze nieuwste functionaliteit gelanceerd. Lees daarover meer hier. 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Elanza bouwt mee aan efficiënte data uitwisseling in de flexbranche (SETU)

Bij Elanza zijn wij altijd op zoek naar slimme manieren om de inzet van personeel te vereenvoudigen om snel de juiste invulling van openstaande diensten bij onze klanten te realiseren. Bij steeds meer zorgorganisaties ontstaat de behoefte om deze processen steeds meer te digitaliseren. Een ontwikkeling waar wij heel blij mee zijn. Binnen dit complexe speelveld van verschillende ICT systemen en processen maken wij proces- en kostentechnisch steeds grotere stappen. Daarbij creëren we veel kostbare tijdwinst bij onze klanten en zetten wij in op slimme samenwerking tussen zorgorganisaties in het hele zorglandschap. 

Deelname Elanza aan de SETU

Niet voor niets dat Elanza is gevraagd deel te nemen aan de SETU. De SETU is de organisatie die in Nederland zorgt voor standaardisatie van elektronisch uitwisselen van gegevens tussen partijen in de flexbranche. Elanza is betrokken bij deze ontwikkeling en participeert in SETU-werkgroepen. Als onafhankelijke partij naast uitzendorganisaties, zetten wij onze kennis en IT-kracht in om de standaardisatie te realiseren om samenwerking te vereenvoudigen. Met onze software oplossing wordt de flexibele schil in de zorg optimaal ingericht en de inzet van zorg slimmer georganiseerd. Onze naadloze koppelingen tussen zorgorganisaties en zorgpartijen geeft veel inzicht en kennis die van waarde is voor de SETU. Met onze specifieke knowhow dragen we bij aan de ontwikkeling van de SETU. 

Voordelen deelname SETU

Deelname aan de SETU kent meerdere voordelen:

✔️ Het uitwisselen van data is voor iedere partner gelijk

✔️ Snellere implementatie mogelijk met meerdere partners

✔️ Integratiekosten worden gereduceerd dankzij standaardisatie

Wouter de Winter (CTO Elanza) over SETU

Vanuit Elanza is Wouter de Winter betrokken bij de SETU: “Het is mooi om te zien in de werkgroep sessies dat, ondanks grote verschillen in werkwijze, we samen tot oplossingen komen die voor alle aangesloten partijen werken. Dit is dé manier om als branche verder te komen. Door individuele belangen even opzij te zetten en te kijken naar het geheel creëren we een win-win waar zowel de uitzendbranche als de zorgsector van profiteert. En dit betekent dat wij als onafhankelijke partij nog beter ons werk kunnen doen in het verbeteren van de samenwerking tussen alle partijen."

Onze deelname aan de SETU draagt bij aan onze visie over slimme samenwerking tussen zorgorganisaties en - aanbieders in het hele zorglandschap. Het Elanza Connect platform verbindt alle zorgpartijen voor optimale inzet van álle beschikbare zorgcapaciteit. Daarom hebben we onlangs onze nieuwste functionaliteit gelanceerd. Lees daarover meer hier. 

< Terug naar nieuwsoverzicht